งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนกันทรารมณ์

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2561

กรุณาเข้าระบบ

รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

รหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน = เลขประจำตัว (ดูเลขประจำตัว)
หลังจากกรอกข้อมูลแล้วเพื่อป้องกันบุคคลอื่นมาแก้ไขข้อมูล
กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน !!!


จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียนแต่ละชุมนุม

ชื่อชุมนุม-ครูที่ปรึกษา-สถานที่จัดกิจกรรม

รายงานการลงทะเบียน Excel-Print

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

เอกสารเข้าเล่มกิจกรรมชุมนุม

ตัวอย่างการจัดทำรูปเล่ม

วิธีการลงทะเบียนชุมนุม

เกียรติบัตรตลาดนัดชุมนุม

ผู้ดูแลระบบ

เลขที่ 1 หมู่ 12 ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  33130
โทรศัพท์ 0-4565-1143 (ต่อ 116 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เว็บไซต์ http://www.kr.ac.th
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ