งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนกันทรารมณ์


Admin

กรุณาเข้าระบบ

รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

กลับหน้าผู้ใช้ทั่วไป

เลขที่ 1 หมู่ 12 ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  33130
โทรศัพท์ 0-4565-1143 (ต่อ 116 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เว็บไซต์ http://www.kr.ac.th
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ