งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนกันทรารมณ์

(พิมพ์เลขประจำตัว หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ คลิก "ค้นหา" เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด)
ที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว นามสกุล เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
1

 First / Previous / Next / Last

กลับหน้าหลัก

 

เลขที่ 1 หมู่ 12 ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  33130
โทรศัพท์ 0-4565-1143 (ต่อ 116 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เว็บไซต์ http://www.kr.ac.th
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ